Op zoek naar de blije vis

De klas uit
Op zoek naar de blije vis

Met de bouw van de Afsluitdijk in 1932 waren de Nederlanders bijzonder blij. Het beschermde ons van overstromingen en bracht naast veiligheid ook economische ontwikkeling. Maar weet je wie er minder blij mee was? Vis! Trekvissen konden opeens vanuit de Waddenzee niet meer hun paai- en leefgebied in het achterland bereiken. Met de aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt daar in 2018 verandering in! Voor groep 7 en 8 ligt er nu al een educatief programma klaar: Op zoek naar de blije vis.

Onmogelijk
Trekvissen hebben voor hun levenscyclus zoet én zout water nodig. Maar door de komst van de Afsluitdijk liggen nu jaarlijks miljoenen vissen te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen trekken, wat meestal onmogelijk is. De stroming is te sterk om tegenop te zwemmen en de overgang van zoet naar zout water is te abrupt.

Blij
De vismigratierivier heft deze barrière op, waardoor trekvissen na bijna 85 jaar weer ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee, het IJsselmeer en het achterland. En het is niet zomaar een gat in de Afsluitdijk. De rivier is een ruim 3 kilometer lang ecoduct in het water, aan weerszijden van de dijk. Vissen kunnen daardoor geleidelijk wennen aan de overgang tussen zoet en zout water. Bovendien ligt de rivier in een natuurlijke zandbedding met getijdegeulen en rustplekken, waardoor het de natuurlijke situatie zoveel mogelijk nabootst. En daar worden vissen blij van.

Educatief
Met het scholenprogramma Op zoek naar blije vis maken kinderen uit groep 7 en 8 ter plekke kennis met trekvissen en de vismigratierivier. Zo komen leerlingen er bijvoorbeeld aan de hand van een serie proefjes achter wat de invloed is van zout water en of je aan het uiterlijk van een vis kunt zien of het een sterke of zwakke zwemmer is. Ook trekken leerlingen de natuur in om met een zeeg vis te vangen.

Pilot
Op 7 april werd het educatieprogramma feestelijke gelanceerd in het Friese dorp Mirns. De komende weken wordt het programma in samenwerking met Groen Doen, netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de Zuidwesthoek van Fryslân op diverse basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân getest. Aan de pilot doen ruim twintig scholen mee. De officiële start van het scholenprogramma is in 2018 en krijgt dan een plek in het Afsluitdijk Wadden Center. De opening van het Afsluitdijk Wadden Center staat in het voorjaar van 2018 gepland.

Meer informatie
Wil je meer informatie ontvangen over het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’? Stuur dan een e-mail naar info@vriendenvandeblijevis.nl of kijk op www.vriendenvandeblijevis.nl/scholenprogramma

 

foto Steijn van Schie door
Steijn van Schie