Mini-compostbak maakt socialer

Lesidee groep 1 t/m 8
Mini-compostbak maakt socialer

Eind vorig jaar klonk er goed nieuws vanuit Amerika voor de docent met groene vingers. Studenten die deelnamen aan een compostprogramma op de schoolcampus, bleken zich naderhand socialer te gedragen. Ook hielden ze meer rekening met de natuur, verspilden ze minder eten, en begonnen ze zich politiek meer links te oriënteren (HortTechnology, 2016).

De campus uit het onderzoek gebruikte groenafval van het schoolterrein en de schoolkeuken voor op de composthopen. Maar ook zonder campuskeuken is een composthoop maken een leuke bezigheid voor Nederlandse leerlingen. Het leert ze over afval, verspilling en de natuur. En volgens dit onderzoek worden ze er ook nog een socialer door!  

Groenafval composteren kan heel groot, in gigantische hopen, kuilen en bakken. Gelukkig kan het ook heel klein, zoals in een melkpak: de introductie van dit onderwerp in de klas, kan beginnen met de vraag of er thuis gecomposteerd wordt. Wat gaat er dan in die composthoop? Wat niet? Wat hebben wormen hiermee te maken? Stinkt het? Waarvoor wordt de compost gebruikt? Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan de koppeling gemaakt worden naar kringlopen in de natuur of het milieu en het belang van recyclen.

Vervolgens is het tijd om aan het werk te gaan. Laat de kinderen de bovenkant van hun melkpak helemaal openmaken. Hierin mogen ze om en om een laagje aarde en een laagje GFT afval strooien, tot het pak bijna vol zit. Het GFT-afval kan eventueel door de kinderen van thuis worden meegenomen.

Eenmaal een vol melkpak, dan is het moment aangebroken om wormen aan de mix toe te voegen. Laat de kinderen deze bij voorkeur zelf zoeken. Het pak met wormen mag vervolgens dichtgevouwen worden. Omdat er lucht bij het mengsel moet kunnen, hoeft het niet helemaal strak dicht te zitten.  
De komende weken staan in het teken van geduld. Laat de kinderen iedere week het pak door elkaar schudden, zodat alles zich goed vermengt. Na 5 à 6 weken is de inhoud verteerd, precies op tijd om in het voorjaar in de tuin gebruikt te worden!

Doelgroep: groep 4-8 | Leerdoelen: De leerlingen begrijpen dat compost voeding levert voor de natuur. De leerlingen begrijpen dat het composteerproces onderdeel is van een kringloop, waar beestjes, schimmels en bacteriën een belangrijke rol in spelen. | Materialen: Melkpakken, schaar, aarde, GFT afval, wormen, eventueel plakband voor het dichtplakken.

Meer informatie nodig? Zie ook:

- SchoolTV: hoe ontstaat compost?
- SchoolTV: van groenbak tot compost
- Schooltv: zelf compost maken

- Diana’s mooie moestuin: compost
- Buitenlevengevoel.nl: 7 Handige DIY instructies voor de beste bakken
- Biologie Plus-recensie van het boek Een hoop leven.

foto Anne Boonman door
Anne Boonman