Wat weet jij over pissebedden?

Lesidee groep 1 t/m 4
Wat weet jij over pissebedden?

Pissebedden zijn kleine kriebelbeestjes die je niet kunnen ontgaan als je ooit een keer een stoeptegel hebt opgetild of een oude boomstronk hebt omgerold. Maar wat weten jij en je leerlingen eigenlijk van pissebedden? Tijdens deze les gaan leerlingen daar het antwoord op vinden en komen ze van alles over dit kleine diertje te weten.  

Om meer van pissebedden te weten te komen en te bekijken hoe een pissebed reageert op de abiotische factoren licht/donker en vocht/droogte gaan de leerlingen op het schoolplein pissebedden vangen. Met de zoekkaart ‘bodemdieren’ (te bestellen via www.winkel.ivn.nl), potjes, insectenzuigers en een loep gaan de leerlingen het schoolplein op waar ze op zoek gaan naar pissebedden. Laat de leerlingen tegelijkertijd ook zoeken naar natuurlijk materiaal waarmee ze doorzichtige bakken kunnen inrichten als tijdelijke woonplaats voor de pissebedden. Bespreek welke pissebedden de leerlingen gevonden hebben, de soort pissebed kunnen ze bepalen met behulp van de zoekkaart ‘pissebedden’.

De klas wordt verdeeld in vier groepjes waarin de leerlingen onderzoek doen naar het gedrag van de pissebedden. Twee groepjes gaan bekijken hoe pissebedden reageren op licht of donker. De andere twee groepjes kijken of de pissebedden voorkeur hebben voor vochtige of droge omgeving. De resultaten noteren de leerlingen in een tabel en worden daarna klassikaal besproken. Nu de leerlingen weten wat een fijne leefomgeving voor pissebedden is kunnen ze als klas de tijdelijke woonplaats voor de beestjes inrichten. Laat de leerlingen de dieren voor een aantal dagen of weken verzorgen. Hoe ontwikkelen de dieren zich en wat gebeurt er allemaal? Zet de pissebedden uiteindelijk weer terug op de plek waar ze gevonden zijn.

Materiaal

l Handpop van rolpissebed (optioneel)

l Zoekkaart bodemdiertjes

l Petrischaaltjes om pissebedden mee te bekijken

l Loeppotjes

l Transparante bak of aquarium

l Plantensproeier

l Diepe borden


Voorbeelden van vragen die tijdens de les gesteld kunnen worden: Hoe zie je of iets een insect is of een andere geleedpotige? Waarom zijn pissebedden nuttig? En mochten je leerlingen een paarse pissebed tegenkomen. Dan is dat geen andere soort maar een zieke pissebed. Lees er hier meer over.

Groep 3-4 | Meerdere lessen
Doel: De leerling kan belangrijke voorbeelden van abiotische factoren noemen. De leerling weet dat tussen levende en niet-levende natuur interactie plaatsvindt. De leerling weet dat dieren verschillend gedrag vertonen. Materiaal: zie materialenlijst, Pissebedden lesbeschrijving

 

foto Judith Michielsen door
Judith Michielsen