Duizenden koekoeken in aantocht

De klas uit
Duizenden koekoeken in aantocht

Je hoort ze vaker dan je ze ziet, en vanaf nu is het vertrouwde geluid weer vaker te horen: ‘Koekoek, koekoek!’ De koekoeken zijn namelijk in aantocht vanuit het zuiden. Nu zijn het nog slechts enkele exemplaren, maar er zijn er maar liefst tienduizend onderweg vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika.

Oversteek
De oversteek van Afrika naar Europa is niet het zwaarste stuk voor de koekoeken. Het moeilijkst is de oversteek over de Sahara, een lange, droge en warme tocht. Enkele vogels hebben de beproeving al doorstaan, maar veel vogels staan juist op het punt om de loodzware tocht te maken. Je kunt live volgen welke tocht de vogels afleggen dankzij enkele Britse vogels die gezenderd zijn.

Jaar van de Koekoek
Het jaar 2017 is uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek. Vogelbescherming Nederland en Sovon letten dit jaar extra op deze soort en proberen zoveel mogelijk kennis te vergaren over de koekoek. De organisaties roepen op waarnemingen door te geven via waarneming.nl. Zie je een jonge koekoek? Probeer dan ook te achterhalen wie de pleegouder ofwel de waardvogel is. Koekoeken leggen immers hun ei in het nest van een andere vogel. Onderzoekers willen graag weten in het nest van wie.

Imitator
Hoewel je misschien denkt nog nooit een koekoek te hebben gezien, is de kans groot dat je hem zag zonder dat je hem herkende. Hij zit vaak op opvallende plekken zoals een weidepaaltje, en lijkt met zijn dwarsgestreepte borst wel wat op een sperwer. Die gelijkenis helpt de koekoek om een pleegnest te vinden voor zijn eieren: zijn verschijning levert een paniekreactie op bij vogels, waardoor de koekoek ongestoord zijn ei kan leggen – en de andere eieren uit het nest kan duwen. De favoriete waardvogels van de koekoek zijn heggemus, kleine karekiet en gele kwikstaart. De koekoek legt doorgaans eieren die lijken op de eieren van de pleegouders, zodat de eieren minder opvallen en grotere kans hebben bebroed te worden.

Koekoek kijken
Wil je graag eens een koekoek in levende lijve tegenkomen? Ga dan mee met een speciale koekoekwandeling in de Vogelweek van 6 tot 14 mei. Bijvoorbeeld op 7 mei in Bargerveen en Woubrugge, of op 14 mei in Deventer of Oisterwijk.

Meer lezen over de koekoek? Lees het kennisoverzicht van Sovon.
Iedereen laten weten dat 2017 het Jaar van de Koekoek is? Vraag gratis koekoekstickers aan. 

 

foto Maartje Kouwen door
Maartje Kouwen