Vliegende herten gezocht

De klas uit
Vliegende herten gezocht

Een ontmoeting met een vliegend hert vergeet je niet snel. Met hun gewei-achtige kaken maken de soms bijna 9 centimeter lange mannetjes ongetwijfeld indruk. Maar bang hoef je niet te zijn. Met hun gigantische kaken proberen ze vooral indruk te maken op het andere geslacht, bijten kunnen ze er niet mee. Vrouwtjes zijn kleiner en vallen door het ontbreken van een gewei minder op, maar kunnen met hun kleine krachtige kaken wel venijnig bijten. 

Zeldzaam
Het gaat niet overal even voorspoedig met deze imposante kever. Ze gedijen vooral goed in eikenbos waar omgevallen bomen als voedsel dienen voor de larven. Maar zulke bossen komen in Nederland en Europa steeds minder voor, mede omdat we onze bossen graag netjes houden en ontdoen van dood hout. Door het weghalen van deze onmisbare voedselbron voor de larven, gaat de kwaliteit van het leefgebied omlaag en lopen de aantallen vliegende herten terug. Ook het lange larvenstadium van tot wel acht jaar, het feit dat de eierleggende vrouwtjes zich nauwelijks verplaatsten, en hun voorkeur om op te warmen op asfaltwegen, maken de kevers kwetsbaar. 

Verspreiding
In Nederland komt de kever nog in vijf gebieden voor, waarvan de Veluwe de grootste en belangrijkste is. Het lijkt erop dat hij niet meer op de gehele Veluwe voorkomt, maar alleen in het deel dat boven de A1 ligt. Opvallend is dat de meeste waarnemingen afkomstig zijn uit tuinen of houtwallen in stad of dorp. Mogelijk is dat het waarnemerseffect: daar waar de mensen zijn, worden de kevers gezien. Ze worden dan ook het vaakst waargenomen op warme zomeravonden, als mensen lekker in hun tuin zitten. De onderzoekers zijn nu benieuwd of het vliegend hert ook buiten de bebouwing voorkomt.

Help mee
Ben je deze zomer toevallig in de buurt van de Veluwe, of een ander bebost gebied, help dan mee! Houd je open ogen voor het vliegende hert, maak een foto en stuur in ieder geval de volgende gegevens op naar Stichting EIS: het geslacht, het aantal individuen, de datum, en een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats (liefst ook de coördinaten). Aantekeningen over het gedrag zijn ook welkom, net als oudere waarnemingen. De waarnemingen kunnen ingevoerd worden op waarneming.nlTelmee.nl of op eis-nederland.nl/vliegendhert. Ook kunnen waarnemingen per e-mail gestuurd worden naar: eis@naturalis.nl.

Meer informatie en duidelijke foto’s vind je hier. In dit filmpje is goed te zien hoe de kevers er van dichtbij uit zien.

foto Steijn van Schie door
Steijn van Schie