Voer voor klimaatdiscussie

Lees, kijk, speel
Voer voor klimaatdiscussie

Klimaatverandering is tegenwoordig niet alleen een heet hangijzer onder volwassenen, ook kinderen worden zich meer en meer bewust van de gevolgen van het veranderende klimaat. Het KlimaatKennisKwartet, een initiatief van Nanda Verbeek, biedt kinderen de handvatten om op speelse wijze over klimaat en klimaatverandering te leren. Elk kwartet is voorzien van zijn eigen heldere kleur en een duidelijke titel wat het spel overzichtelijk maakt. Elke kaart bevat een foto en hier en daar worden de kaarten opgeleukt met pictogrammen. Dit zorgt wel voor een enigszins eclectische stijl. Een breed scala aan onderwerpen komt voorbij en er worden veel maatregelen geopperd die kunnen bijdragen aan een beter klimaat, van manieren om energie te besparen tot initiatieven als een regenton.

 

Zelf in actie komen

“Speelplezier en kennis opdoen ineen”, vermeldt de verpakking. Dat kan soms wat lastig zijn bij een spel voor jonge kinderen. Omdat kwartetten zeker voor jongere kinderen wat hersenkracht vereist, zullen de begeleidende tekstjes misschien wat minder aandacht krijgen tijdens het spelen zelf. Daarom is dit spel bij uitstek geschikt voor op school, omdat daar naast het spelen van het spel ook de inhoud klassikaal besproken kan worden. Maar ook thuis kunnen kinderen en volwassenen samen in discussie over de teksten. De kopjes ‘wat kunnen je ouders doen?’ en ‘wat kan je school doen?’ vormen bovendien een mooie brug voor kinderen om volwassenen bewuster te maken van hun impact op het milieu. Uiteraard worden de spelers zelf ook aangespoord hun steentje bij te dragen met behulp van het kopje ‘wat kun je zelf doen?’, bijvoorbeeld door het aanleggen van een moestuintje om met de seizoenen mee te eten en transport van voedsel overbodig te maken. Het is dus wel verstandig om na het spelen in de klas specifiek tijd vrij te maken voor discussie en om de oplossingen uit het kwartet te bespreken met de leerlingen. Welke oplossingen kunnen leerlingen zelf toepassen, hoe kunnen ze anderen aansporen en kunnen er nog meer oplossingen bedacht worden?

 

Het KlimaatKennisKwartet is een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met de effecten van menselijk handelen op het klimaat. Het spel slaat een brug tussen kinderen en volwassenen en maakt klimaat door middel van spel een aantrekkelijk onderwerp voor discussie.

 

KlimaatKennisKwartet

Nanda Verbeek

1 kwartetspel bestaat uit 9×4 kaartjes

12,50 euro

https://klimaatkwartet.nl/

foto Karlijn Keessen door
Karlijn Keessen